PL EN
BOOK REVIEW
Good governance of pension funds
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;17:185-196
 
 
REFERENCES (9)
1.
Thornton, P., Fleming, D. (2011) Good Governance for Pension Schemes, Cambridge University Press.
 
2.
Biała Księga. Plan na rzecz adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur, Komisja Europejska, Bruksela, 16 lutego 2012 r.
 
3.
Konkurencja na rynku OFE, Komisja Nadzoru Finansowego, 2008 r., http://www.knf.gov.pl/Images/k..., dostęp z dnia 30.06.2012 r.
 
4.
Petelczyc, J. (2012) System emerytalny w Szwecji, Analizy Norden Centrum, Warszawa.
 
5.
BION w powszechnych towarzystwach emerytalnych (PTE) — mapa klas ryzyka i ich definicje, Komisja Nadzoru Finansowego, w: http://www.knf.gov.pl/Images/P..., dostęp z dnia 30.06.2012 r.
 
6.
Uścińska, G. (2011) Dodatkowe systemy emerytalne w regulacjach UE. Konsekwencje dla państw europejskich, w: „Polityka Społeczna”, nr 9/11.
 
7.
Mitchell, H. (2011) Occupational Pension Schemes, annual Report 2010, Office for National Statistics.
 
8.
Pracownicze Programy emerytalne w 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, maj 2012.
 
9.
Szczepański, M. (2011) Zakładowe systemy emerytalne jako element społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Katedra Nauk Ekonomicznych, Politechnika Poznańska.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top