PL EN
CASE REPORT
Activation of people in the stadium of late maturity and old age in Poland
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;17:91-112
 
ABSTRACT
The objective of the article was to present some regulations that favor labor market activity of the elderly people in Poland. Author highlights difficult situation of that social group on the labor market and indicates the reasons for early leaving the labor market and the high level of unemployment. She presents number of actions undertaken by the government in order to increase the labor market activity of people in the age 50+. The huge part of the article includes the presentation of services, labor market policies and flexible forms of employment.
 
REFERENCES (35)
1.
Bąk, E. (2006) Elastyczne formy zatrudnienia, Warszawa.
 
2.
Błędowski, P. [red.] (2008) Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa.
 
3.
Bromley, D. B. (1969) Psychologia starzenia się, Warszawa.
 
4.
Bugajska, J. (2007) Pracownicy starsi — możliwości i uwarunkowania fizyczne, Warszawa.
 
5.
Głos osób starszych, siła przyszłości, Forum 50+ Seniorzy XXI wieku (2006), Warszawa.
 
6.
Góra, M. (2003) System emerytalny, Warszawa.
 
7.
Hrynkiewicz, J. [red.] (2012) O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa, w: http://www.stat.gov.pl/cps/rde..., dostęp z dnia 5.11.2012 r.
 
8.
Jeruszka, U. [red.] (2002) Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, Warszawa.
 
9.
Klimkiewicz, A. (2009) Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy, w: „Polityka Społeczna” nr 2/2009.
 
10.
Kowaleski, J., Szukalski, P. [red.] (2004) Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Łódź.
 
11.
Kowaleski, J., Szukalski, P. [red.] (2008) Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, Łódź.
 
12.
Kryńska, E. [red.] (2003) Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Warszawa.
 
13.
Kryńska, E. [red.] (2001) Stymulacja ruchliwości pracowniczej. Metody i instrumenty, Warszawa.
 
14.
Krzyśków, B. (2005) Prawne aspekty telepracy, w: „Bezpieczeństwo Pracy” nr 6/2005.
 
15.
Książek, D. (2004) Telepraca, w: „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 7/2004.
 
16.
Kwiatkowski, E. (2006) Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa.
 
17.
Makowic-Dąbrowska, T., Bugajska, J. (2006) Czynniki zawodowe przedwczesnego obniżenia zdolności do pracy u osób starszych, w: „Bezpieczeństwo Pracy” nr 2/2006.
 
18.
Pisarczyk, Ł. (2006) Terminowe umowy o pracę — szansa czy zagrożenie?, w: „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 8/2006.
 
19.
Rysz-Kowalczyk, B. (1996) Pokolenie w fazie późnej dojrzałości. Deformacje cyklu życia a zagrożenia społeczne we współczesnej Polsce, Warszawa.
 
20.
Schimanek, T. (2006) Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Warszawa.
 
21.
Sobocka-Szczapa, H. (2012), Zasoby pracy w wieku 45+ na rynku pracy w Polsce, w: „Polityka Społeczna” nr 8/2012.
 
22.
Spytek-Bandurska, G., Szylko-Skoczny, M. (2008) Praca tymczasowa. Szanse i zagrożenia, Warszawa.
 
23.
Spytek-Bandurska, G. (2010) Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bezrobotnych, Warszawa.
 
24.
Suchy, S. (1997) Szkolenie bezrobotnych ważnym czynnikiem rozwoju i demokratyzacji oświaty dorosłych, w: „Edukacja Dorosłych” nr 3/1997.
 
25.
Szukalski, P. (2006) Zagrożenie czy wyzwanie — proces starzenia się ludności, w: „Polityka Społeczna” nr 9/2006.
 
26.
Świątkowski, A. (2006) Telepraca — specyfika zatrudnienia na odległość, w: „Monitor Prawa Pracy” nr 7/2006.
 
27.
Wiśniewski, Z. [red.] (2009) Determinanty aktywności zawodowej osób starszych, Toruń.
 
28.
Wiśniewski, Z. [red.] (2009) Zarządzanie wiekiem w organizacjach wobec procesów starzenia się ludności, Toruń.
 
29.
Woźniak-Hasik, Z. (2007) Zatrudnienie osoby starszej — ryzyko i potencjalne korzyści, Warszawa.
 
30.
Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym. Raport z badań, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, w: http://www.mpips.gov.pl/praca/..., dostęp z dnia 5.11.2012 r.
 
31.
Krajowy Plan na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009–2011, Warszawa 2010, www.mpips.gov.pl, dostęp z dnia 5.11.2012 r.
 
32.
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013, Warszawa 2005, www.funduszestrukturalne.gov.pl, dostęp z dnia 5.11.2012 r.
 
33.
Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2011 roku. Raport, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012, w: http://www.mpips.gov.pl/analiz..., dostęp z dnia 5.11.2012 r. 50 PLUS — Program na rzecz zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, w: www.mpips.gov.pl, dostęp z dnia 5.11.2012 r.
 
34.
Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Warszawa 2008, w: www.mpips.gov.pl, dostęp z dnia 5.11.2012 r.
 
35.
W trosce o pracę. Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2004, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (2004), Warszawa.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top