PL EN
45 years of social policy at the University of Warsaw
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Corresponding author
Barbara Szatur-Jaworska   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul.Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: b.szatur-jaworska@uw.edu.pl
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:13-17
 
 
REFERENCES (6)
1.
Auleytner J., Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej w latach 1924–1948; dokument w wersji elektronicznej: www.ptps.org.pl/index.php?id_strony=3&activ=1 [dostęp: 22.04.2014].
 
2.
Firlit-Fesnak G. (red.) (2007), 1977–2007. Trzydzieści lat minęło… Wczoraj, dziś i jutro Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Instytut Polityki Społecznej UW.
 
3.
Historia Instytutu Socjologii; dokument w wersji elektronicznej: www.is.uw.edu.pl/pl/instytut/historia-instytutu-socjologii [dostęp: 22.04.2014].
 
4.
Pragłowski J. (1983), Józef Supiński: Ojciec socjologii polskiej, w: K.Z. Sowa (red.), Szkice z historii socjologii polskiej, Warszawa, Instytut Wydawniczy Pax.
 
5.
Sadowski Z. (2005), Fryderyk Skarbek – nowoczesność w tradycji polskiej myśli ekonomicznej; dokument w wersji elektronicznej: http://www.pte.pl/pliki/0/91/F... [dostęp: 22.04.2014].
 
6.
Szatur-Jaworska B. (1980), Instytut Polityki Społecznej – w dziesięciolecie istnienia, w: I. Sieńko (red.), Rodowód, rozwój i perspektywy polityki społecznej w Polsce, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyczny SNP, Instytut Polityki Społecznej UW, s. 195–205.
 
ISSN:1640-1808
Journals System - logo
Scroll to top