FORUM
Around work: Elżbieta Kryńska, Demand for work in the globalizing world
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;7:173–179
 
ISSN:1640-1808