OTHER
The Transfer of Resources across Generations
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Demografi i i Gerontologii Społecznej UŁ
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2008;11:197–200
 
ISSN:1640-1808