REVIEW
Stanisława Borkowska (ed.), Przyszłość pracy w XXI wieku
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:259–266
 
ISSN:1640-1808