FORUM
Questions about social order: Mieczysław Rakowski, Towards modern socialism
 
More details
Hide details
1
emerytowany docent Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;6:100–102
 
ISSN:1640-1808