FORUM
Demographic problems of Poland: Olga Kowalczyk
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2003;5:160–164
 
ISSN:1640-1808