REVIEW
About old age and disability — a proposal for a multidisciplinary description
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski [Institute of Social Policy Faculty of Political Science and International Studies, University of Warsaw]
CORRESPONDING AUTHOR
Barbara Szatur-Jaworska   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: b.szatur-jaworska@uw.edu.pl
Publication date: 2020-05-20
 
Problemy Polityki Społecznej 2018;42:123–127
 
ISSN:1640-1808