PL EN
REVIEW
L. Frąckiewicz, M. Zrałek: Space distribution of a social question
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Publication date: 2020-06-08
 
Problemy Polityki Społecznej 2001;3:199–202
 
ISSN:1640-1808