REVIEW
Krzysztof Frysztacki, Wokół pracy socjalnej. Od kontekstów konceptualno-teoretycznych do empiryczno-praktycznych
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Publication date: 2020-10-01
 
Problemy Polityki Społecznej 2020;49:103–105
 
ISSN:1640-1808