OTHER
’’Journal of Social Policy”
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;7:211–220
 
ISSN:1640-1808