REVIEW
B. Szatur-Jaworska: Old age and old people in social policy
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-08
 
Problemy Polityki Społecznej 2001;3:203–205
 
ISSN:1640-1808