OTHER
„Journal of European Social Policy”
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-08
 
Problemy Polityki Społecznej 1999;1:215–217
 
ISSN:1640-1808