The tribute to Professor Zofia Jacukowicz
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Spoïecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-03
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2010;13-14:11–13
 
ISSN:1640-1808