OTHER
Equality in the centre of development debate. Human Development Report 2005 and World Development Report 2006
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2005;8:289–295
 
ISSN:1640-1808