FORUM
Questions about social order: Ryszard Horodeński The need of regional policy
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;6:60–63
 
ISSN:1640-1808