FORUM
Questions about social order: Mieczysław Kabaj, I suggest third way: participatory capitalism
 
More details
Hide details
1
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;6:64–68
 
ISSN:1640-1808