FORUM
Questions about social order: Kazimierz W. Frieske, Confusions of disappointed social democrat
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 
 
Publication date: 2020-06-05
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2004;6:52–55
 
ISSN:1640-1808