FORUM
Demographic problems of Poland: Lucyna Frąckiewicz, Introduction
 
More details
Hide details
1
Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Publication date: 2020-06-07
 
Problemy Polityki Społecznej 2003;5:111–117
 
ISSN:1640-1808