OTHER
"International Social Work”
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2020-06-08
 
 
Problemy Polityki Społecznej 2000;2:235–241
 
ISSN:1640-1808