REVIEW
The importance of anthropology for social practice
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
CORRESPONDING AUTHOR
Emilia Jaroszewska   

Instytut Polityki Społecznej UW, ul. Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa; adres elektroniczny autorki: jemmilia@hotmail.com
Publication date: 2020-05-28
 
Problemy Polityki Społecznej 2014;25:155–160
 
ISSN:1640-1808