REVIEW
J. Danecki, M. Danecka (ed.) U podłoża globalnych zagrożeń. Dylematy rozwoju
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Publication date: 2020-06-08
 
Problemy Polityki Społecznej 2003;5:201–206
 
ISSN:1640-1808