FORUM
European social model – does it exist? Is it worth to shield it? Maciej Duszczyk
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-07
 
Problemy Polityki Społecznej 2007;10:195–197
 
ISSN:1640-1808