REVIEW
Is neo-liberalism passe?
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Publication date: 2020-06-05
 
Problemy Polityki Społecznej 2009;12:241–251
 
ISSN:1640-1808