OTHER
Center of Social Policy (Zentrum für Sozialpolitik) University of Bremen
 
More details
Hide details
1
Katedra Pracy i Polityki Społecznej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Publication date: 2020-06-08
 
Problemy Polityki Społecznej 2002;4:287–294
 
ISSN:1640-1808