OTHER
Alternative for the belt-tightening. Proposals of change in economic policy of European Union formulated in Euromorandum 2012
 
More details
Hide details
1
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Publication date: 2020-06-01
 
Problemy Polityki Społecznej 2012;19:175–185
 
ISSN:1640-1808