REVIEW
A. Sen, Development as Freedom,
 
More details
Hide details
1
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Publication date: 2020-06-08
 
Problemy Polityki Społecznej 2003;5:189–200
 
ISSN:1640-1808