Spis treści #11/2008  • Od Redakcji
  • Studia

Aleksander Lipski Rola mieszkania w obliczu nowoczesnych form życia rodzinnego
Bartosz Pieliński Model, modele, system? O najlepszą konceptualizację polityki społecznej w Europie. Ad vocem do „ Forum " z PPS 10/2007

  • Forum

Ruch społeczny na rzecz powszechnego dochodu podstawowego Basic Income Earth Network (BIEN)
Philippe Van Parijs Dochód podstawowy dla wszystkich. Jeżeli rzeczywiście leży nam na sercu wolność, dajmy ludziom bezwarunkowy dochód
Philippe Van Parijs Odpowiedź na komentarze
Jan Dzierzgowski Radykalizm wyobrażony? Niektóre kontrowersje wokół idei powszechnego dochodu gwarantowanego

  • Z warsztatów badawczych

Maria Theiss Participative Action Research. O roli „partycypacyjnych badań w działaniu" w polityce społecznej
Michał Myck
Michał Polakowski, Dorota Szelewa Zasiłki dla osób bezrobotnych w Europie Środkowo-Wschodniej - analiza konfiguracyjna

  • Recenzje

W. Cezary Włodarczyk Książka obrońców rynkowego systemu ochrony zdrowia (J. C. Goodman, G.L. Musgrave, D.M. Herrick Jak uzdrowić służbę zdrowia? Raport o światowych systemach opieki zdrowotnej)
Dobroniega Trawkowska Studia niepowodzeń pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej (J. Hrynkiewicz, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki; A. Kwak red., Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość)
Justyna Godlewska, Anna Kurowska, Afirmacja i krytyka nowej książki o polityce społecznej (R. Szarfenberg,Krytyka i afirmacja polityki społecznej)

  • Z raportów i konferecji

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Bieda dzieci w polu zainteresowania Unii Europejskiej (Child poverty and well-being in the EU)
Piotr Szukalski Transfery międzypokoleniowe (The transfer of resources across generations: family, income and human well-being)
Ryszard Szarfenberg Zamożność gospodarstw domowych i jej globalne zróżnicowanie (The World Distribution of Household Wealth)

  • Z życia naukowego

Sylwetki: Galbraithowie. Ojciec i syn (J. Supińska)
James K.Galbraith Trwałość ekonomii Johna Kennetha Galbraitha (fragmenty)
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez MNiSzW
Habilitacje zakończone w roku 2008


                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#45(2)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl