Spis treści #17/2012  • Studia

Barbara Szatur-Jaworska, Aktywne starzenie się i solidarność' międzypokoleniowa w debacie międzynarodowej
Cezary Zołędowski, Starzenie się ludności — Polska na tle Unii Europejskiej
Maciej Duszczyk, Starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w polskich strategiach rozwoju społecznego
Gertruda Uścińska, Regulacje prawne dotyczące poprawy sytuacji osób starszych na rynku pracy i w systemach zabezpieczenia społecznego. Aspekt europejski
Jacek Męcina, Wspieranie aktywności zawodowej osób 50+ - pierwsze efekty programu „Solidarność pokoleń” i rekomendacje
Grażyna Spytek-Bandurska, Aktywizacja zawodowa osób w fazie późnej dojrzałości i starszych w Polsce
Emilia Jaroszewska, Starość i agresja - osoby starsze jako ofiary oraz sprawcy przemocy
Łukasz Łotocki, Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości

  • Z warsztatów badawczych

Maria Theiss, Trafna polityka lokalna? Przykład polityki społecznej wobec ludzi starych
Beata Tokarz-Kamińska i Łucja Krzyżanowska, Dobre praktyki w działaniach międzypokoleniowych na podstawie doświadczeń programu „Seniorzy w akcji”  • Recenzje

P. Thornton, D. Fleming (red.) Dobre zarządzanie funduszami emerytalnymi, rec. Janina Petelczyc


                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#45(2)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl