Spis treści #13-14/2010  • Studia

Cezary Włodarczyk Wokół prywatyzacji w ochronie zdrowia. Kilka problemów
Ryszard Szarfenberg Jakość usług pomocy społecznej
Aleksander Lipski Społeczeństwo rynkowe: racjonalny porządek bez zbędnej ideologii? O ukrytym programie aksjologii „naturalnej”  • Forum

Ryszard Szarfenberg, Dobroniega Trawkowska Jaka pomoc społeczna?
Anna Kotlarska-Michalska Przejawy dysfunkcji w pomocy społecznej i możliwości ich naprawy
Krzysztof Piątek Kilka uwag na temat pomocy społecznej w Polsce w świetle badań socjologicznych
Krystyna Faliszek Uwagi do dyskusji o skuteczności polskiej pomocy społecznej
Marek Rymsza W stronę pracy socjalnej i działań aktywizujących w pomocy społecznej
Cezary Miżejewski System pomocy społecznej a ludzie
Karolina Busk Kilka refleksji terenowego pracownika socjalnego
Ewa Kantowicz Ocena reformy systemu kształcenia do pracy socjalnej w Polsce
Kazimiera Wódz Wyzwania dla edukacji pracowników socjalnych w Polsce
Dobroniega Trawkowska Czy był to „milowy krok”, czy możemy raczej mówić o „kroku milowym, którego nie było”? Krótkie podsumowanie debaty w ramach Forum na temat pomocy społecznej

  • Z warsztatów badawczych

Łukasz Jurek Zmiany jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku – raport z badań terenowych
Aleksandra Saniewska-Kilim, Andrzej Deptała, Łukasz Błoch Wykluczenie społeczne osób starszych
Albert Izdebski Wydatki studentów Uniwersytetu Warszawskiego

  • Recenzje

Małgorzata Potoczna, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Kobiety z łódzkich enklaw biedy. Bieda w cyklu życia i międzypokoleniowym przekazie – rec. Aneta Wójcik
Jane Hardy Poland’s New Capitalism – rec. Jan Toporowski  • Z raportów

Rafał Bakalarczyk Z dziejów rządowych raportów. Polska po roku 2007
Wojciech Modzelewski Młode pokolenie Amerykanów. Przemiany poglądów na podstawie raportów z badań sondażowych

  • Z życia naukowego

Jolanta Supińska Dorobek Euromemorandum. 15 lat ruchu prospołecznych ekonomistów. Co po Huffschmidzie?

Jolanta Supińska Dominique Plihon. Krytyczne uwagi o kapitalizmie
Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w roku 2010


                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#45(2)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl