Tłumaczenia

Począwszy od 2019 roku publikujemy artykuły naukowe wyłącznie w języku angielskim. W zakładce „Tłumaczenia” zamieszczamy przekłady wybranych tekstów. W związku z tym, że wersją referencyjną jest wersja w języku angielskim, prosimy o ich cytowanie poprzez odwołanie się do tekstu pierwotnego (tytuł i numeracja stron jak w wersji angielskojęzycznej).   

Tłumaczenia artykułów na język polski:


Numer 46(3)/2019 - tekst oryginalny

Karol Muszyński, Normalizacja „śmieciówek”. Polityki publiczne wobec zatrudnienia cywilnoprawnego w Polsce
Rafał Muster, Pokoleniowe zróżnicowanie osób bezrobotnych a poziom ich kompetencji cywilizacyjnych w świetle badań empirycznych w Rudzie Śląskiej

 


Numer 45(2)/2019 - tekst oryginalny

Wybrane tłumaczenia:

Łukasz Jureńczyk, Społeczna pozycja kobiet w Afganistanie po 2014 roku
Monika Maksim, Zenon Wiśniewski, Indywidualne podejście do aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 50+ w ocenie pracowników publicznych służb zatrudnienia — wnioski z badania
Klaudia Wolniewicz-Slomka, Projektowanie i implementacja polityki rodzinnej na poziomie lokalnym na przykładzie dwóch miast


Numer 44(1)/2019 - tekst oryginalny

Wybrane tłumaczenia:

Włodzimierz Anioł, Jakość życia i przestrzeń publiczna w procesach miejskiej odnowy — wybrane koncepcje i wątki debaty
Andrzej Niesporek, Ku ponowoczesnej pracy socjalnej
Tomasz Jedynak, Kształt powszechnego systemu emerytalnego w Polsce w świetle klasycznych typologii wielofilarowych
Ryszard Necel, Marcin Wiśniewski, Perspektywy wdrażania obligacji społecznych w Polsce — przykład interwencji na rynku pracy
Marek Bednarski, Społeczne uwarunkowania funkcjonowania szarej strefy w sektorze mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z perspektywy lokalnej. Wnioski z badań empirycznych


 

 

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl