Spis treści #19/2012  • Od Redakcji

Barbara Smolińska-Theiss, Rok Janusza Korczaka. Społeczno-pedagogiczne 

  • Studia

Mirosław Grewiński, Transformacja polityki społecznej w Polsce na tle europeizacji rozwiązań socjalnych
Piotr W. Zawadzki, Młodość jako ryzyko
Sylwia Rosocha, Duńska polityka wobec młodych

  • Forum: O POMOCY SPOŁECZNEJ - KONTYNUACJA

Dobroniega Trawkowska, Wprowadzenie. Zmiany w pomocy społecznej i w pracy socjalnej - czego i dlaczego mamy się bać?
Jerzy Szmagalski, Perspektywy pracy socjalnej. Czy pora zacząć się bać?
Mariola Racław, Podwójne standardy a eklektyczne uniwersum idei
Barbara Kowalczyk, System pomocy społecznej po dwudziestu latach - kierunki i ocena zmian

  • Z warsztatów badawczych

Marta Tomaszewska, Między egalitaryzacją a stratyfikacją. Społeczne nierówności edukacyjne na przykładzie działań warszawskiej szkoły podstawowej
Marina Noske, Bezrobocie długotrwałe - próba diagnozy wybranych psychologicznych problemów znalezienia i utrzymania pracy
Lucjan Miś, Marek Szepski, Pomoc społeczna w Internecie. Wykorzystanie nowoczesnej technologii przez pracowników małopolskich ośrodków pomocy społeczne

  • Recenzje

Frank Bachelet, Les politiques sociales et leurs institutions, rec. Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka

  • Z raportów i stanowisk

Katarzyna Romanowska, Dzieci się liczą. Informacje o stanie zagrożenia bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce
Janusz Tomidajewicz, Alternatywa wobec zaciskania pasa. Propozycje zmian w polityce gospodarczej Unii Europejskiej sformułowane w „Euromemorandum 2012”


                                                                                                                              

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#45(2)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl