Zespół Redakcyjny "Problemów Polityki Społecznej"


•    prof.  dr hab. Barbara Szatur-Jaworska – redaktor naczelna
•    dr hab. Maria Theiss – zastępczyni redaktor naczelnej
•    dr hab. Anna Kurowska - zastępczyni redaktor naczelnej
•    dr Justyna Łukaszewska-Bezulska – sekretarz redakcji
•    prof.  dr hab. Piotr Błędowski – członek redakcji
•    dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg – członek redakcji
•    dr hab. prof. UW Cezary Żołędowski – członek redakcji

 

 Redaktor statystyczny


•    dr hab. Anna Kurowska

 

Redaktorzy tematyczni


•    prof. dr hab. Piotr Błędowski - lokalna polityka społeczna, pomoc społeczna
•    dr Justyna Godlewska-Szyrkowa - problemy rynku pracy, edukacja
•    prof. dr hab. Mirosław Księżopolski - zabezpieczenie społeczne
•    dr hab. Anna Kurowska – polityka rodzinna
•    dr Bartosz Pieliński – społeczeństwo obywatelskie
•    dr hab. prof. UW Ryszard Szarfenberg - teoria polityki społecznej
•    dr hab. Maria Theiss – metodologia polityki społecznej
•    dr hab. prof. UW Cezary Żołędowski - polityka ludnościowa i migracyjna

 

Redaktorzy językowi


•    mgr Ewa Rydlewska (język polski)
•    mgr Helena Marzec-Gołąb (język angielski)

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#45(2)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl