Zespół Redakcyjny "Problemów Polityki Społecznej"


 • prof. Barbara Szatur-Jaworska – Redaktor Naczelna
 • dr Maria Theiss – Zastępczyni Redaktor Naczelnej
 • prof. Piotr Błędowski
 • prof. Juliusz Gardawski
 • prof. Ryszard Szarfenberg
 • dr Justyna Łukaszewska-Bezulska – Sekretarz Redakcji
 • mgr Justyna Piecha - p.o. Sekretarza Redakcji

 

Redaktorzy merytoryczni


 • prof. Piotr Błędowski - lokalna polityka społeczna
 • prof. Juliusz Gardawski - problemy pracy
 • prof. Ryszard Szarfenberg - teoria polityki społecznej
 • prof. Gertruda Uścinska - zabezpieczenie społeczne
 • prof. Cezary Żołędowski - polityka ludnościowa
 • dr Anna Kurowska – polityka rodzinna
 • dr Maria Theiss – metodologia polityki społecznej

  

Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW w 2016 r.
Czasopismo otrzymało 11 punktów

Bieżący numer

#38(3)/2017


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl