Spis treści #15/2011  • Studia

Ryszard Szarfenberg Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej
Maciej Cesarski Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy
Krzysztof Śmiszek Powolny proces dostosowywania polskiego systemu polityki antydyskryminacyjnej do standardów unijnych
Piotr Szumlewicz Ubóstwo kobiet w Polsce po 1989 roku

  • Z warsztatów badawczych

Łukasz Szewczyk Badanie przez działanie. O zastosowaniu techniki wideo w polityce społecznej
Mateusz Rodak Schroniska dla bezdomnych w międzywojennej Warszawie
Elżbieta Górnikowska-Zwolak Siły społeczne kobiet - pozytywna energia regionu

  • Recenzje

Maria Jarosz (red.) Polacy równi i równiejsi. Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim, rec. Aneta Wójcik
Bonnie Thornton Dill, Ruth Enid Zambrana (red.) Emerging Intersections. Race, Class, and Gender in Theory, Policy, and Practice, rec. Maria Skóra

  • Z życia naukowego

Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez Narodowe


                                                                                                                             

  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#45(2)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl