Spis treści #04/2002  • Od Redakcji
  • Studia

C. Żołędowski: Nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie
W. Pawnik: Pytania o stan podmiotowości obywatelskiej
C. Włodarczyk: Reforma zdrowotna jako proces polityczny. Kilka uwag o wybranych wątkach
A.R. Dietrich: Szczególne cechy opieki zdrowotnej i ich konsekwencje dla alokacji
R. Szarfenberg: Adresowanie, racjonali

S.M. Kot: Dylematy metodologiczne pomiaru dobrobytu i ubóstwa

  • Z warsztatów badawczych

E. Tarkowska: Zróżnicowanie polskiej biedy w świetle badań jakościowych
I. Kowalska-Koprowska, A. Mokrzycka: Uwarunkowania możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku "zdrowie publiczne" - badania pożądanych kompetencji
T. Żukowski: Czy polityka społeczna ma wpływ na polskie wybory?

  • Forum: Trudne problemy mieszkalnictwa

Głosy w dyskusji: T. Biliński; Z. Bolkowska; A. Bratkowski; M. Cesarski; J.M. Chmielewski; A. Grudziński; R. Jaszczyk; J. Korniłowicz; H. Kulesza; J. Majewski; A. Porawski; A. Rajkiewicz; J. Supińska; W. Urbańska; H. Zaniewska; M. Zrałek

  • Recenzje

Księga pamiątkowa na jubileusz 80-lecia prof. dr. hab. Antoniego Rajkiewicza: O roztropną politykę społeczną (rec. J. Sztumski)
L. Frąckiewicz (red.): Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów (rec. K.W. Frieske)
H. Jones (red.): Towards a Classless Society (rec. K. Gorlach)
A. Sen: Nierówności. Dalsze rozważania (rec. R. Szarfenberg)

  • Na łamach czasopism

"Social Development Issues. Alternative Approaches to Global Human Needs" (opr. L. Miś)

  • Z życia naukowego

Centrum Polityki Społecznej (Zentrum für Sozialpolitik) przy Uniwersytecie w Bremie (opr. M. Żukowski)
Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez KBN - konkursy XIX-XXI (opr. R. Szarfenberg)
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2000-2001 (opr. R. Szarfenberg)


  

Liczba punktów wg wykazu MNiSzW w 2019 r.: 20. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#45(2)/2019


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

Redakcja kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej”
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok. 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa


  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl