RecenzenciLista recenzentów współpracujących z redakcją kwartalnika “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje“ w roku 2017:


1. dr Łukasz Krzyżowski - Uniwersytet Humboldta/AGH
2. prof. Krzysztof Piątek - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3. prof. Piotr Pysz - Private Hochschule für Wirtschaft und Technik, Oldenburg, Niemcy
4. prof. Maria Zrałek - Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
5. prof. Maciej Cesarski - Szkoła Główna Handlowa
6. prof. Andrzej Rączaszek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
7. prof. Bogusława Urbaniak - Uniwersytet Łódzki
8. dr Jolanta Perek-Białas - Uniwersytet Jagielloński /Szkoła Główna Handlowa
9. dr Tomasz Kaźmierczak - Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego
10. prof. Cezary Żołędowski - Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
11. prof. Mirosław Księżopolski - Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
12. prof. Mirosław Grewiński - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
13. prof. Piotr Szukalski - Uniwersytet Łódzki
14. prof. Barbara Smolińska-Theiss - Akademia Pedagogiki Specjalnej
15. dr Wojciech Woźniak - Uniwersytet Łódzki
16. dr Małgorzata Kułakowska - Uniwersytet Jagielloński  
17. dr Magdalena Rek-Woźniak - Uniwersytet Łódzki/Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
18. dr Marcin Gońda - Uniwersytet Łódzki
19. dr hab. Andrzej Zybała - Szkoła Główna Handlowa
20. dr Przemysław Sadura - Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
21. dr hab. Barbara Lewenstein - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
22. dr hab. Aleksander Lipski - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
23. dr Janinia Petelczyc - Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
24. dr Dorota Szelewa - Univerity of Dublin
25. prof. Tadeusz Szumlicz - Szkoła Główna Handlowa
26. prof. Arkadiusz Karwacki  - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
27. Lukas Fervers  - Institute for Applied Economic Research University of Tübingen
28. dr Stefania Kalogeraki - University of Crete
29. prof. Marco Giugni - UNIGE, Szwajcaria
30. dr Ewa Duda-Mikulin - Manchester Metropolitan University
31. dr Barbara Worek - Uniwersytet Jagielloński
32. prof. Piotr Sałustowicz - Bielefeld University of Applied Sciences, Niemcy/Uniwersytet SWPS
33. dr Zofia Szweda-Lewandowska - Szkoła Główna Handlowa
34. dr Olga Biosca - Glasgow Caledonian University
35. dr Christian Schweiger - Chemnitz University of Technology
36. prof. Elżbieta Kryńska - Uniwersytet Łódzki
37. prof. Marek Bednarski - Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
38. prof. Jerzy Krzyszkowski - Uniwersytet Łódzki
39. dr Aneta Piekut - University of Sheffield

 

RecenzenciLista recenzentów współpracujących z redakcją kwartalnika “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje“ w roku 2016:


1. Prof. Simone Baglioni - Glasgow Caledonian University, Wielka Brytania
2. Prof. Maciej Cesarski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3. Dr hab. Krystyna Faliszek – Uniwersytet Śląski
5. Prof. Mirosław Grewiński – WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie
6. Prof. Andreas Hoff – Hochschule Zittau/Görlitz, Niemcy
7.  Prof. Tomasz Inglot – Minnesota State University, Mankato, USA
8. Dr hab. Tomasz Kaźmierczak – Uniwersytet Warszawski (IPSiR)
9. Prof. Wiesław Koczur – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
10. Prof. Olga Kowalczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
11. Dr Piotr Michoń – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
12. Prof. Andrzej Niesporek – Uniwersytet Śląski
13. Dr Marek Niezabitowski – Politechnika Śląska
14. Dr Janina Petelczyc – Uniwersytet Warszawski (IPS)
14. Prof. Zdzisław Pisz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
15. Prof. Andrzej Przymeński – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
16. Prof. Piotr Pysz – Private Hochschule für Wirtschaft und Technik, Niemcy
17. Prof. Andrzej Rączaszek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
18. Prof. Piotr Sałustowicz – Bielefeld University of Applied Sciences, Niemcy
19. Dr Christian Schweiger – Durham University, Wielka Brytania
20. Prof. Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej
21. Dr Dorota Szelewa – University College Dublin, Irlandia
22. Prof. Piotr Szukalski – Uniwersytet Łódzki
23. Dr Zofia Szweda-Lewandowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
24. Prof. Dobroniega Trawkowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
25. Prof. Maria Zrałek – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
26. Prof. Maciej Żukowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

RecenzenciLista recenzentów współpracujących z redakcją kwartalnika “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje“ w roku 2015:


1. Prof. Maciej Cesarski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Dr Kay Cook – RMIT University w Melbourne
3. Dr Ewa Duda-Mikulin – University of Salford
4. Dr hab. Krystyna Faliszek – Uniwersytet Śląski
5. Dr Aleksandra Grzymała-Kazlowska – University of Birmingham
6. Kristina Kallas –  University of Tartu
7. Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym –  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
8. Prof. Wiesław Koczur – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
9. Prof. Olga Kowalczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
10. Prof. Jerzy Krzyszkowski – Uniwersytet Łódzki
11. Prof. Mirosław Księżopolski – Uniwersytet Warszawski (IPS)
12. Prof. Simone Leiber – University of Applied Sciences Düsseldorf
13. Prof. Sigrid Leitner – Fachhochschule Köln
14. Prof. Anna Michalska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
15. Prof. Lucjan Miś – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
16. Prof. Krzysztof Piątek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
17. Prof. Zdzisław Pisz – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  
18. Dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk – Uniwersytet Warszawski (IPS)
19. Dr Christian Schweiger – Durham University
20. Prof. Maria Zrałek – Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 

RecenzenciLista recenzentów współpracujących z redakcją kwartalnika “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje“ w roku 2014:


1. dr hab. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski (Instytut Polityki Społecznej)
2. dr hab. Krystyna Faliszek – Uniwersytet Śląski
3. prof. Małgorzata Gableta – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
4. prof. Jolanta Grotowska-Leder – Uniwersytet Łódzki
5. dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska – Uniwersytet Warszawski (Ośrodek Badań nad Migracjami)
6. dr Aleksandra Jadach-Sepioło – Szkoła Główna Handlowa
7. prof. Henryk Januszek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
8. prof. Arkadiusz Karwacki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
9. dr hab. Barbara Lewenstein – Uniwersytet Warszawski (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych)
10. dr Beata Marczewska – Uniwersytet Warszawski (CSSTiRL)
11. dr Marek Niezabitowski – Politechnika Śląska
12. prof. Andrzej Rączaszek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
13. dr Ewa Rollnik-Sadowska – Politechnika Białostocka
14. dr hab. Jerzy Rossa – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
15. dr Anna Rurka – Université Paris Ouest Nanterre la Défense
16. dr hab. Barbara Rysz-Kowalczyk – Uniwersytet Warszawski (Instytut Polityki Społecznej)
17. prof. Piotr Sałustowicz – University of Apllied Science Bielefeld
18. Dr Christian Schweiger - Durham University
19. prof. Barbara Smolińska-Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej
20. dr Magdalena Solska – Université de Fribourg
21. dr hab. Piotr Szukalski – Uniwersytet Łódzki
22. dr hab. Dobroniega Trawkowska – Uniwersytet Śląski
23. prof. Kazimiera Wódz – Uniwersytet Śląski
24. prof. Maciej Ząbek – Uniwersytet Warszawski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)
25. dr Maria Zrałek – Szkoła Wyższa Humanitas w Sosnowcu

 


 RecenzenciLista recenzentów współpracujących z redakcją kwartalnika “Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje“ w roku 2013:


1. prof. Włodzimierz Anioł – Uniwersytet Warszawski (IPS)
2. dr Magdalena Arczewska – Uniwersytet Warszawski (ISNS)
3. prof. Marek Bednarski – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
4. prof. Bożenna Balcerzak- Paradowska – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
5. dr Ewa Charkiewicz – University of Vienna
6. dr Zofia Czepulis-Rutkowska – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
7. prof. Kazimierz W.Frieske – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
8. prof. Krzysztof Frysztacki – Uniwersytet Jagielloński
9. dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Uniwersytet Warszawski (IPS)
10. prof. Mirosław Grewiński – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
11. prof. Tomasz Inglot – Minnesota State University
12. prof. Arkadiusz Karwacki –Uniwersytet Mikołaja Kopernika
13. prof. Olga Kowalczyk – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
14. dr Anna Kruk – Akademia Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej
15. prof. Mirosław Księżopolski – Uniwersytet Warszawski (IPS)
16. dr Paweł Kubicki – Szkoła Główna Handlowa
17. prof. Ewa Leś – Uniwersytet Warszawski (IPS)
18. dr Aleksander Lipski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
19. prof. Wiesław Łodziński – Uniwersytet Warszawski (IS)
20. dr Beata Marczewska – Uniwersytet Warszawski (CSSTiRL)
21. prof. Barbara Mikołajczyk – Uniwersytet Śląski
22. prof. Krzysztof Piątek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika
23. dr Adam Piechowski – Spółdzielczy Instytut Badawczy
24. dr Aneta Piekut – University of Sheffield
25. dr Michał Polakowski – Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz ICRA
26. prof. Jacek Raciborski – Uniwersytet Warszawski (IS)
27. dr Marek Rymsza – Uniwersytet Warszawski (ISNS)
28. prof. Piotr Sałustowicz – University of Apllied Science Bielefeld
29. Dr Christian Schweiger – Durham University
30. prof. Jolanta Supińska– Uniwersytet Warszawski (IPS)
31. prof. Kazimierz Szczygielski – Politechnika Opolska
32. dr Dorota Szelewa – Uniwersytet Warszawski (IPS)
33. dr hab. Piotr Szukalski – Uniwersytet Łódzki
34. prof. Elżbieta Tarkowska – Akademia Pedagogiki Specjalnej im M.Grzegorzewskiej
35. prof. Bogusława Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
36. prof. Cezary Włodarczyk – Uniwersytet Jagielloński
37. dr Maria Zrałek – Szkoła Wyższa Humanitas w Sosnowcu
38. dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka – Uniwersytet Warszawski (IPS)
39. dr Andrzej Zybała – Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
40. prof. Cezary Żołędowski – Uniwersytet Warszawski (IPS)
41. prof. Maciej Żukowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

  

Liczba punktów na liście B MNiSzW w 2016 r. - 11. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, CEJSH, Index Copernicus.

Bieżący numer

#39(4)/2017


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl