Rada Programowa „Problemów Polityki Społecznej"

 


Prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz (honorowy przewodniczący)
Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (przewodniczący) – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (PL),
Prof. dr hab. Lutz Bellmann – Uniwersytet Friedricha-Alexandra w Erlangen-Norymberdze (D),
Prof. dr hab. Stanisława Golinowska – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie (PL),
Prof. dr Tomasz Inglot – University of Wisconsin – Madison (US),
Prof. dr hab. Józef Orczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (PL),
Prof. dr Jeja-Pekka Roos – University of Helsinki (FI),
Prof. dr hab. Piotr Pysz - Hochschule für Wirtschaft und Technik - Vechta/Diepholz/Oldenburg (D),
Prof. dr hab. Julian Auleytner – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie (PL) .

 

 


  

Kwartalnik znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW w 2016 r.
Czasopismo otrzymało 11 punktów

Bieżący numer

#38(3)/2017


 


Spis treści

Terminarz wydań

#01 marzec
#02 czerwiec
#03 wrzesień
#04 grudzień

Kontakt

  Redakcja kwartalnika Problemy Polityki Społecznej
Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Nowy Świat 67, pok 110 (sekretariat)
00-927 Warszawa

  Tel: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl