Table of Contents #12/2009


pelny en


  • Studia

Ryszard Szarfenberg Modele polityki społecznej w teorii i praktyce
Wojciech Woźniak Kultura a polityka społeczna. O skomplikowanych współzależnościach i potrzebie ich badania
Jeremy Leaman Jaką cenę płacimy za rezygnację z podatku progresywnego? Błąd Europy i jego skutki
Zofia Jacukowicz Pytania o teorię płac

  • Forum

Partycypacja pracownicza
Jerzy Wratny Rola pozazwiązkowych przedstawicielstw pracowniczych w zakładzie pracy. Kontynuacja czy zmiany w okresie kryzysu?
Dyskusja: Jolanta Kulpińska, Mieczysław Kabaj, Leszek Gilejko, Zofia Jacukowicz, Zofia Morecka, Leon Dyczewski, Jerzy Wratny

  • Z warsztatów badawczych

Agnieszka Borowiec, Izabella Lignowska, Marta Makowska Czy działania edukacyjne prowadzone w ramach pro?laktyki i promocji zdrowia kreują „nowych dewiantów”?
Barbara Więckowska, Jakub Bijak Wpływ zmiany systemowej na wysokość świadczeń emerytalnych w Polsce

  • Recenzje

Arkadiusz Karwacki, Tomasz Szlendak Święty Graal polityki społecznej? O „koncepcji poziomicy” Richarda Wilkinsona i Kate Pickett (R. Wilkinson, K. Pickett The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better)
Wojciech Woźniak Wartości i polityka społeczna w porównawczej perspektywie (Wim van Oorschot, Michael Opielka, Birgit Pfau-Ef?nger red. Culture and Welfare State. Values and Social Policy in Comparative Perspective)
Janusz Dąbrowski Czy neoliberalizm jest już passé? (Naomi Klein Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne; David Harvey Neoliberalizm – historia katastrofy; Alain Bihr Nowomowa neoliberalna. Retoryka kapitalistycznego fetyszyzmu; Samir Amin Wirus liberalizmu)
Zdzisław Pisz Polityka społeczna w kryzysie (Mirosław Księżopolski, Barbara Rysz-Kowalczyk, Cezary Żołędowski red. Polityka społeczna w kryzysie)

  • Z raportów i konferencji

Wielisława Warzywoda-Kruszyńska Bieda dzieci w polu zainteresowania Unii Europejskiej (Child poverty and well-being in the EU)
Piotr Szukalski Transfery międzypokoleniowe (The transfer of resources across generations: family, income and human well-being)
Ryszard Szarfenberg Zamożność gospodarstw domowych i jej globalne zróżnicowanie (The World Distribution of Household Wealth)

  • Z życia naukowego

Maciej Cesarski Działania i losy Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej. Przyczynek do dziejów naukowego zaplecza polityki społecznej
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez MNiSzW
Habilitacje zakończone w roku 2009

 


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl