Table of Contents #23(4)/2013


pelny en


  • Studia

Barbara Rysz-Kowalczyk, Barbara Szatur-Jaworska, Dobre praktyki w  polityce społecznej – istota i  rola
Piotr Michoń, Nierówności dochodowe w  polskich podregionach i  ich konsekwencje dla dobrostanu mieszkańców
Maria Theiss, Demaskując uniwersalizm obywatelstwa społecznego: rola lokalnej polityki społecznej

  • Z warsztatów badawczych

Piotr Arak, Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i  województwa w  Polsce
Sławomir Kalinowski, Wybrane aspekty sytuacji ekonomicznej wiejskich gospodarstw domowych o  niepewnych dochodach
Anna Kurowska, Marta Tomaszewska, Zróżnicowanie realizacji uprawnienia do opieki przedszkolnej w  województwie mazowieckim – w  poszukiwaniu politycznych uwarunkowań lokalnego obywatelstwa społecznego
Ewa Duda-Mikulin, Migracja jako szansa? Studium przypadku polskich kobiet imigrantek mieszkających w  Wielkiej Brytanii oraz powracających do Polski

  • Recenzje

Barbara Rysz-Kowalczyk, Adalbert Evers, Rolf G.Heinze, Thomas Olk (red.), Podręcznik usług społecznych – przykład Niemiec
Mirosław Księżopolski, Czy Polska może podążać nordyckim szlakiem?, W. Anioł, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku

 


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl