Table of Contents #22(3)/2013


pelny en


  • Studia

Bartosz Pieliński, Instytucjonalizmy a polityka społeczna
Bartosz Pieliński, Instytucjonalizm historyczny w kontekście polityki społecznej
Aleksander Lipski, O kłopotach teoretyczno-metodologicznego pogranicza w naukach społecznych
Dorota Dzienisiuk, Związki nauk prawnych i polityki społecznej
Maria Theiss, Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej
Justyna Godlewska-Szyrkowa, Czy nauka o polityce społecznej potrzebuje  krytyki feministycznej?
Tomasz Mering, Rządzenie aktywizacją – ujęcie metodologiczne
Ryszard Szarfenberg, O bliskim związku i wzajemnych inspiracjach między polityką publiczną i polityką społeczną

  • Recenzje

Monika Abucewicz, Wprowadzenie do socjologii problemów społecznych i public policy analysis, R.B. Smith, Multilevel Modeling of Social Problems: A Causal Perspective
Justyna Łukaszewska-Bezulska, „Stosowane” nauki społeczne?, D. S. Byrne, Applying social science: The role of social research in politics, policy and practice
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Historia systemu zabezpieczenia społecznego we Francji (1850–1940), H. Hatzfeld, Du paupérisme à la Sécurité sociale 1850–1940. Essai sur les origines de la Sécurité sociale en France

 

 


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl