Table of Contents #18/2012


pelny en


  • Od Redakcji
  • Studia

Mirosław Księżpolski, Skuteczność modeli polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów ludzi starych
Tomasz Mering, Strategia Unii Europejskiej wobec starzenia się ludności
Sigrid Leitner, Praca socjalna z osobami starszymi w Niemczech
Beate Schoenbrodt, Katja Veil, Zjawisko wycofania społecznego w kontekście „aktywnego starzenia się”. Potrzeba działania i przykłady dobrych praktyk w Niemczech
Dagmar Brosey, Rebecca Lotz, Przemoc wobec osób wymagających pielęgnacji w środowisku domowym w Niemczech
Paweł Hut, Sytuacja starych imigrantów w Europie - na przykładzie uchodźców i przesiedleńców-repatriantów w Polsce i w Niemczech
Rafał Bakalarczyk, Opieka nad seniorami w państwie opiekuńczym - przykład Szwecji
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Polityka miejska wobec starzenia się populacji miast — na przykładzie Polski, Francji i Kanady
Bartosz Pieliński, Polityka społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa - rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki Długoterminowej w Japonii

  • Z warsztatów badawczych

Anna Kurowska, Regularna opieka dziadków nad wnukami a instytucjonalne uwarunkowania opieki nad małymi dziećmi — analiza w krajach konserwatywnego modelu polityki rodzinnej
Barbara Szatur-Jaworska, Psychospołeczny wymiar sytuacji ludzi starych - wyniki badania „PolSenior”


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl