Table of contents #35(4)/2016


pelny en


Od redakcji
Dobroniega Trawkowska, O ćwierćwieczu efektów emergentnych w pomocy społecznej, pracy socjalnej w Polsce i refleksji nad kierunkami ich ograniczania. Wprowadzenie do tomu 35(4)2016.

 

  • Studia

Marek Rymsza, Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych?
Mariusz Granosik, Od profesjonalnej nadziei do procedur: dyskursywna instytucjonalizacja polskiej pracy socjalnej
Hubert Kaszyński, O uwarunkowaniach rozwojowych klinicznej pracy socjalnej w Polsce
Tomasz Kaźmierczak, O kontrakcie socjalnym i reformie aktywnej integracji,czyli jak pomoc społeczna (znów) obroniła się przed zmianą. Refleksja rocznicowa
Mariola Racław, Biurokracja emocjonalna, czyli co wniosło do współczesnej pomocy społecznej „wejście” i „wyjście” opieki zastępczej
Monika Oliwa-Ciesielska, Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako trwałe cechy rzeczywistości społecznej

Z warsztatów badawczych

Aleksandra Podkońska, Ewaluacja w lokalnej polityce społecznej — przykład projektów aktywnej integracji
Marek Rymsza, Arkadiusz Karwacki Standardy jakości usług reintegracyjnych w centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej i zakładach aktywności zawodowej. Założenia i rezultaty badań empirycznych prowadzonych w latach 2009–2013

Recenzje

Cezary Żołędowski, Ze studiów nad historią polityki społecznej i kwestii społecznych w Polsce

Dokumenty

Założenia reformy pomocy społecznej, październik 1989 [reprint]

 

 


pelny en

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl