Table of Contents #16/2011


pelny en


  • Od Redakcji
  • Studia

Mirosław Księżopolski, Dokąd zmierza polityka społeczna?
Paolo Ermano, Głos w sprawie progresywnego opodatkowania
Rafał Bakalarczyk, Perspektywy modelu szwedzkiego w postindustrialnej gospodarce
Janina Petelczyc, Na drodze społecznego rozwoju. Współczesna polityka społeczno-gospodarcza w Brazylii

  • Z warsztatów badawczych

Marc P. Berenson, Reformowanie czy wzmacnianie biurokracji podatkowej. Reformy w Polsce i Rosji
Karol Templin, Imigranci i enklawy etniczne. Szwedzkie doświadczenia

  • Recenzje

K. Frysztacki, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska (red.) Dzieci ulicy. Procesy marginalizacji i automarginalizacji nieletnich, UJ, 2011, rec. Magdalena Kocik
„Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia”, Tom VIII, nr 1/2010, rec. Grażyna Magnuszewska-Otulak

  • Z życia naukowego

Barbara Petz, Czwartki u Ekonomistów. Jubileusz profesora Tadeusza Kowalika w listopadzie 2011 roku
Habilitacje z zakresu polityki społecznej


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl