Table of Contents #15/2011


pelny en


  • Studia

Ryszard Szarfenberg Dowody naukowe jako podstawa polityki społecznej, zarządzania społecznego i pracy socjalnej
Maciej Cesarski Budżet a mieszkalnictwo i budownictwo społeczne w Polsce. Transformacja i perspektywy
Krzysztof Śmiszek Powolny proces dostosowywania polskiego systemu polityki antydyskryminacyjnej do standardów unijnych
Piotr Szumlewicz Ubóstwo kobiet w Polsce po 1989 roku

  • Z warsztatów badawczych

Łukasz Szewczyk Badanie przez działanie. O zastosowaniu techniki wideo w polityce społecznej
Mateusz Rodak Schroniska dla bezdomnych w międzywojennej Warszawie
Elżbieta Górnikowska-Zwolak Siły społeczne kobiet - pozytywna energia regionu

  • Recenzje

Maria Jarosz (red.) Polacy równi i równiejsi. Klasy i warstwy we współczesnym społeczeństwie polskim, rec. Aneta Wójcik
Bonnie Thornton Dill, Ruth Enid Zambrana (red.) Emerging Intersections. Race, Class, and Gender in Theory, Policy, and Practice, rec. Maria Skóra

  • Z życia naukowego

Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez Narodowe


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl