Table of Contents #03/2001


 pelny en


  • Od Redakcji
  • Studia

P. Kozłowski: Bezrobocie - problem społeczny sensu largo
S. Golinowska: Teorie migracji a debata o swobodzie przepływu pracowników w rozszerzonej Unii Europejskiej
J. Krzyszkowski: Rola kapitału społecznego w pluralistycznym społeczeństwie opiekuńczym
A. B. Atkinson: Makroekonomia i wymiar społeczny
T. Kowalak: Badanie ubóstwa. Kilka refleksji
Z. Szawarski: Sprawiedliwość i zdrowie
B. Szatur-Jaworska: Analiza pamiętników jako metoda badawcza w nauce o polityce społecznej

  • Forum: Jaki powinien być dobry podręcznik polityki społecznej?

C. Włodarczyk Wprowadzenie
Głosy w dyskusji: K.W. Frieske; J. Auleytner; J. Orczyk; W. Nieciuński; J. Supińska
Aneksy: tabela z przeglądem kilku podręczników obcojęzycznych, W. Nieciuński Propozycja „kanonu” podręcznika

  • Z warsztatów badawczych

A. Ostrowska, J. Sikorska: Wymiary marginalizacji osób niepełnosprawnych (lata 1993 i 1999)
P. Hut: Warunki życia i sytuacja materialna repatriantów z byłego ZSRR w Polsce

  • Recenzje

A. Stasiak, M. Cesarski (red.): Profesor Adam Andrzejewski (1914-1998) i jego dzieło (rec. W. Nieciuński)
L. Frąckiewicz (red.): Przeszłość dla przyszłoœci (rec. J. Danecki)
G. Ekiert, J. Kubik: Rebellious Civil Society. Popular Protest and Democratic Consolidation in Poland 1989-1993 (rec. G. Forys)
M. Malikowski, Z. Seręga (red.): Konflikty społeczne w Polsce (rec, K. Gorlach)
C. Włodarczyk, S. Poździoch: Systemy zdrowotne. Zarys problematyki (rec. J.Supińska)
L. Fršckiewicz, M. Zrałek: Przestrzenne rozmieszczenie kwestii społecznej (rec. Z. Pisz)
B. Szatur-Jaworska:Starość i ludzie starzy w polityce społecznej rec. B. Rysz-Kowalczyk)
E. Tarkowska (red.): Zrozumieć biednego (rec. A. Bukowski)
W. Warzywoda-Kruszyńska: (Żyć) Na marginesie wielkiego miasta (rec. L. Miś)

  • Na łamach czasopism

Bank Światowy: dwa roczniki wskaźników rozwoju świata (opr. T. Kowalak)
Przegląd literatury dotyczącej polityki społecznej w Unii Europejskiej (opr. K.Głąbicka)
"Health Affairs" - numer specjalny (A. Szetela)
"Economie et Statistique" 2000, nr 7/8 (P. Szukalski)

  • Z życia naukowego

Projekty badawcze z zakresu polityki społecznej finansowane przez KBN - konkursy XVII i XVIII (opr. R. Szarfenberg)
Habilitacje z zakresu nauk o pracy i polityki społecznej zakończone w 1999 (opr. R. Szarfenberg)


pelny en

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl