Table of Contents #17/2012


pelny en


  • Studia

Barbara Szatur-Jaworska, Aktywne starzenie się i solidarność' międzypokoleniowa w debacie międzynarodowej
Cezary Zołędowski, Starzenie się ludności — Polska na tle Unii Europejskiej
Maciej Duszczyk, Starzenie się i solidarność międzypokoleniowa w polskich strategiach rozwoju społecznego
Gertruda Uścińska, Regulacje prawne dotyczące poprawy sytuacji osób starszych na rynku pracy i w systemach zabezpieczenia społecznego. Aspekt europejski
Jacek Męcina, Wspieranie aktywności zawodowej osób 50+ - pierwsze efekty programu „Solidarność pokoleń” i rekomendacje
Grażyna Spytek-Bandurska, Aktywizacja zawodowa osób w fazie późnej dojrzałości i starszych w Polsce
Emilia Jaroszewska, Starość i agresja - osoby starsze jako ofiary oraz sprawcy przemocy
Łukasz Łotocki, Barwy jesieni życia. O społeczno-kulturowym obrazie starości

  • Z warsztatów badawczych

Maria Theiss, Trafna polityka lokalna? Przykład polityki społecznej wobec ludzi starych
Beata Tokarz-Kamińska i Łucja Krzyżanowska, Dobre praktyki w działaniach międzypokoleniowych na podstawie doświadczeń programu „Seniorzy w akcji”  • Recenzje

P. Thornton, D. Fleming (red.) Dobre zarządzanie funduszami emerytalnymi, rec. Janina Petelczyc  •  

pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl