Table of Contents #10/2007


pelny en


Od Redakcji

  • Pożegnanie profesora Tadeusza Kowalaka
  • Studia

Nicholas Barr Strategiczne kierunki rozwoju polityki społecznej
Katarzyna Zamorska Polityka społeczna w ujęciu Stefana Pawlickiego
Ryszard Szarfenberg Niezwykła aktualność myśli Edwarda Abramowskiego
Bartosz Pieliński Odczarowywanie Noama Chomsky'ego
Mirosław Grewiński Dynamika i sens pluralizmu - o przeobrażeniach państwa opiekuńczego
Witold Nieciuński Konsumpcjonizm i kultura masowa. Krytyczna refleksja
Jan Sowa Obywatele i konsumenci. Wolny rynek, demokracja i społeczeństwo obywatelskie w epoce turbokapitalizmu

  • Forum: Europejski model społeczny - czy istnieje? czy warto go chronić?

Włodzimierz Anioł Zagajenie dyskusji
Mirosław Księżopolski
Gertruda Uścińska Europejski model socjalny
Maciej Duszczyk Nowy wymiar społeczny Europy
Tomasz Mering Europejski model społeczny w świetle założeń Strategii Lizbońskiej
Jakub Wiśniewski Europejski model społeczny w kontekście integracji europejskiej
Mirosław Grewiński Europejski model społeczny - w kierunku welfare system
Ryszard Szarfenberg Zamieszanie wokół EMS

  • Recenzje

K. Frysztacki Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych, K Kraus, T. Geisen, K Piątek (red.) Państwo socjalne w Europie, J. Wiśniewski Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003, B. Chorągwicka Droga do Europy - hiszpańskie zmagania z bezrobociem (rec. zbiorcza M. Księżopolski)
J. Wiśniewski Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003 (rec. T. Mering)

    • Z raportów niędzynarodowych 

Ryszard Szarfenber OECD Employment Outlook Polityka społeczna w służbie globalizacji ekonomicznej

 

  • Z życia naukowego

Sylwetka laureata Nagrody Nobla z ekonomii 2006 - Edmunda S. Phelpsa (A. Kurowska, R. Szarfenberg)
Sylwetka laureata Nagrody Nobla z ekonomii 2007 - Leonida Hurwicza (T. Kowalik)
Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2006-2007


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl