Table of Contents #09/2006


pelny en


  • Od Redakcji
  • Studia

Jana Daneckiego (1928 – 2006) tezy o rozwoju społecznym
Ludmiła Dziewięcka-Bokun Stefana M. Grzybowskiego (1902 – 2003) rozważania o przedmiocie polityki społecznej
Stanisław Kamiński W poszukiwaniu modelu obywatelskiej polityki społecznej
Cezary Miżejewski Partnerstwo publiczno – społeczne w polityce społecznej Polski
Urlich Otto Usamodzielniające państwo (enabling state) i praca socjalna
Jerzy Rossa Filozofia odpowiedzialności ubogich czy uboga filozofia odpowiedzialności
Małgorzata Leszczyńska Podział dochodów i jego nierówności
Magdalena Kocik Europejskie modele polityki rodzinnej wobec wyzwań demograficznych

  • Forum: O roli naukowców i doradców w polityce społecznej

Kazimierz Frieske Uniwersalizmy doradzania
Lucyna Frąckiewicz Doradztwo naukowe dla instytucji
Elżbieta Mączyńska „Gorący temat”
Julian Auleytner Doradztwo naukowe w polityce (społecznej)
Leszek Gilejko Czy tylko doradzać?
Aleksandra Zubrzycka Rola doradztwa naukowego w instytucjach publicznych. Przykłady francuskie
Zbigniew Strzelecki Doradzanie to normalny efekt demokracji partycypacyjnej
Kazimierz Frieske Doradzać warto obywatelom

  • Z raportów międzynarodowych

Ryszard Szarfenberg Kapitał ludzki młodzieży na celowniku Banku Światowego. World Development Report 2007 

  • Recenzje

Michael Opielka Sozialpolitik (rec. Jadwiga Nadolska)
Józef Orczyk Polityka Społeczna (rec. Kazimierz Frieske)
Jeffrey D. Sachs Koniec z nędzą (rec. Ryszard Szarfenberg)

  • Na łamach czasopism

„International Migration Review” (Justyna Godlewska)

  • Z życia naukowego

Projekty badawcze w zakresie polityki społecznej finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Habilitacje z zakresu polityki społecznej zakończone w latach 2005-2006
Wybrane nabytki obcojęzyczne Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl