Table of Contents #07/2004


pelny en


  • Studia

Steven Saxonberg Model szwedzki ma się dobrze
Michał Polakowski Retrenchment po szwedzku
Dorota Szelewa Szwedzka polityka rodzinna
Piotr Michoń Płeć w modelach polityki społecznej
Edward Zajicek, Anna Zajicek, Jolanta Grotowska-Leder Konsekwencje społeczne planu ożywienia gospodarczego George’a W. Busha
Bartosz Pieliński Państwo dobrobytu z namaszczenia Nieba

  • Forum

Artykuł wprowadzający
Leszek Gilejko Praca – między przymusem a szansami awansu
Zofia Jacukowicz Praca – poszukiwanie nowych form zatrudnienia
Elżbieta Kryńska Zapotrzebowanie na pracę w warunkach globalizacji
Beata Błaszczyk Bezrobocie – nowy czynnik strukturotwórczy
Izabela Książkiewicz Praca - słodko-kwaśny owoc przymusu
Antoni Rajkiewicz Liczy się nie tylko praca opłacana

  • Z warsztatów badawczych

Anna Bańczyk Obrazy uchodźców w dyskursie pracowników socjalnych w Polsce i w Holandii
Izabella Lignowska Wybrane uwarunkowania działalności lokalnych stowarzyszeń na rzecz promocji zdrowia

  • Recenzje

Robert D. Putnam (red.) Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (rec. M. Theiss)
Pamiętniki bezrobotnych (rec. A. Wójcik)

 Z raportów międzynarodowych

Informacja o HDI i Human Development Reports i Human Development Index w wybranych krajach 1990-2004 (opr. R. Szarfenberg)

  • Z życia naukowego

Konferencja „Edukacja, doradztwo i służby socjalne jako czynniki społecznej integracji uchodźców i imigrantów w społeczeństwach wielokulturowych” (opr. J. Godlewska, Ł. Łotocki, R. Stefańska)

 


pelny en                                                                                                                             

Current Issue

#45(2)/2019


 


Spis treści

Publication Schedule

#01 march
#02 june
#03 september
#04 december

Contact

  Editorial board of journal "Problems of Social Policy"
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Nowy Świat Street 67, pok 110 (secretariat)
00-927 Warsaw

  Phone: + 48 22 826 66 52

  problemy.ps@uw.edu.pl